Artykuły

Sortuj według

Związek kompetencji poznawczych ze stylami tożsamości w różnych okresach rozwojowych

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 3, s. 37-55
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.015.7575

Bliskość w relacjach z rodzicami a przywiązanie i poziom intymności doświadczane przez młodych dorosłych

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 91-107
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.024.6001

Rozwój myślenia w dorosłości: o sposobach badania rozumowania postformalnego w codziennych sytuacjach

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 55-71
Data publikacji online: 23 lipca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.010.5088

Poczucie koherencji a religijność i sposób konstruowania tożsamości osobistej w okresie wyłaniającej się dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 4, s. 59–71
Data publikacji online: 26 stycznia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.15.022.4465

Mobilność studentów, pracowników naukowych i system punktów kredytowych ECTS – implementacja postulatów bolońskich w polskich szkołach wyższych

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 137-151
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.009.0335

Związek między stylami tożsamości i jakością relacji z rodzicami u młodzieży gimnazjalnej i licealnej

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 79-92
Data publikacji online: 20 stycznia 2011

Typ orientacji społecznej a sposób konstruowania własnej tożsamości przez młodych dorosłych

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 3, s. 57-68
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.018.0637

Wybrane uwarunkowania postaw osób u progu dorosłości wobec starości i seniorów

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 4, s. 55–69
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/20843879PR.18.022.9951

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z XIV Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Wilno, 18–22 sierpnia 2009

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 4, s. 89–96
Data publikacji online: 2009

Inne

Sprawozdanie z XV Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej (European Conference on Developmental Psychology)

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 2, s. 103-107
Data publikacji online: 12 czerwca 2012