Artykuły

Sortuj według

Numerical study of a two-way MR mount in squeeze-mode

Czasopismo Techniczne, 2016, Elektrotechnika Zeszyt 2-E 2016, s. 29-40
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.245.6044