Artykuły

Sortuj według

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Gdańsku (6-7.04.2017 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (2), s. 79-82
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017

Transport in Poland during the period of accession to the European Union

Journal of Geography, Politics and Society, Volume 7 (2017), Issue 3, s. 41-49
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/24512249JG.17.026.7182

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (1), s. 5-6
Data publikacji online: 31 marca 2017

WPROWADZENIE

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (4), s. 5-6
Data publikacji online: 28 grudnia 2016

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” – Gdańsk – 21.04.2016 r.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (2), s. 81-83
Data publikacji online: 7 listopada 2016

Od Redakcji

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 5-6
Data publikacji online: 29 września 2016

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 5-6
Data publikacji online: 31 grudnia 2020

Introduction

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (2) Numer specjalny, s. 5-6
Data publikacji online: 15 czerwca 2020

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (1), s. 7-8
Data publikacji online: 30 marca 2018

Wpływ organizacji mistrzostw piłkarskich EURO 2012 na zmiany w transporcie publicznym Lwowa

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (4), s. 46-58
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.025.11546

Introduction

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (4), s. 5-6
Data publikacji online: 30 września 2020

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (3), s. 5-6
Data publikacji online: 30 września 2021

Rozwój mobilności współdzielonej w Polsce na tle tendencji europejskich

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (1), s. 7-22
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.003.15963

Warunki i perspektywy rozwoju wewnątrzmiejskiej żeglugi pasażerskiej na przykładzie Gdańska

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (1), s. 58-75
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.011.12113

Koncepcja zielonego portu w działaniach strategicznych polskich portów morskich

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (3), s. 49-63
Data publikacji online: 30 września 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.018.15045

Rozwój przestrzenny portu morskiego na przykładzie Gdyni

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (2), s. 94-105
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.013.14956

COVID-19 lockdown in Poland – changes in regional and local mobility patterns based on Google Maps data

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (2) Numer specjalny, s. 46-55
Data publikacji online: 15 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.007.12105

Trends in the development of trolleybus transport in Poland at the end of the second decade of the 21st century

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (4), s. 44-59
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.023.10781

SPRAWOZDANIA

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Gdańsku (10-11.05.2018 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 95-97
Data publikacji online: 30 września 2018

NOTATKI NAUKOWE

25 lat Komisji Geografii Komunikacji PTG: 1993-2018 – powstanie, działalność i trudności

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (1), s. 80-87
Data publikacji online: 30 marca 2018