Elżbieta Knapek

Artykuły

Sortuj według

Proweniencje zespołu dokumentów pergaminowych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 21-35
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.002.6613

Kronika

Konserwacja najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji Hieronima Łopacińskiego (1860–1906

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 277-282
Data publikacji online: 22 lutego 2017