Julia Czapla

Stanowisko naukowe:

Polska Akademia Umiejętności. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk

Artykuły

Sortuj według

XVII-wieczny „ogród zdrowia”. Parnassus medicinalis illustratus w tradycji ilustrowanych kompendiów farmaceutycznych

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 37-46
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.003.6614

Kronika