Artykuły

Sortuj według

Expert system supporting failure mode and effect analysis (FMEA)

Czasopismo Techniczne, 2016, Elektrotechnika Zeszyt 2-E 2016, s. 213-229
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.259.6058