Artykuły

Sortuj według

Rozkazy i wspomnienia generała Dominika Dziewanowskiego – źródła do historii wojny 1812 roku

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (1), s. 97-112
Data publikacji online: 1 marca 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.007.1046

Studia

Prusacy podchodzą pod Wawel – plany obrony Krakowa z wiosny 1793 roku

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (3), s. 487-514
Data publikacji online: 24 listopada 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.034.14010