Artykuły

Sortuj według

Transport ładunków ponadgabarytowych drogą wodną Wisły. Podstawowe parametry szlaku oraz główne utrudnienia

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (3), s. 7-17
Data publikacji online: 21 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.013.6311