Artykuły

Sortuj według

Recenzja: A. Massel (red.) – Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2016; 386 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (3), s. 87-89
Data publikacji online: 28 grudnia 2017

Recenzja: M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, M. Czubak i M. Pieróg – Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2016, 266 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (4), s. 82-83
Data publikacji online: 28 grudnia 2016

Recenzja: F. Bebenow – Turystyka kolejowa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2015, 168 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (3), s. 66-67
Data publikacji online: 21 listopada 2016

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (2), s. 5-6
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Zbigniew Taylor – wybitny polski geograf transportu – portret w 75-lecie urodzin

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (2), s. 7-17
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.008.14951

Bariery w przemieszczaniu się osób dorosłych na obszarach wykluczonych transportowo – przykład rejonu Komańczy

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 34-52
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.030.13247

Non-urban public bus transport against the COVID-19 pandemic – evidence from the Low Beskids and the Bieszczady counties

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (2) Numer specjalny, s. 28-34
Data publikacji online: 15 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.004.12102

Recenzja: M. Kapias, D. Keller (red.) – Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2016; 528 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20 (4), s. 91-92
Data publikacji online: 20 grudnia 2017

Wyzwania w badaniach sieci pozamiejskiego transportu autobusowego na przykładzie powiatów Beskidu Niskiego i Bieszczadów

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 74-81
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.012.11152

Zmiany sieci pozamiejskiego publicznego transportu autobusowego w Bieszczadach i Beskidzie Niskim – ujęcie topologiczne

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (2), s. 106-119
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.014.14957

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY

Awanse naukowe w polskiej geografii transportu w latach 2001-2021

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (1), s. 85-94
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.006.15966

BIOGRAMY

Biogram: Profesor Zbigniew Taylor

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (2), s. 73-75
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

RECENZJE

Recenzja: M. Kapias, D. Keller (red.) – Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2017; 495 s. 65

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (2), s. 65-66
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

Recenzja: P. Dominas, T. Przerwa – Od kolei na Dolnym Śląsku po Koleje Dolnośląskie, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2017; 339 ss.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (3), s. 85-86
Data publikacji online: 30 września 2018

Recenzja: K. Trammer – Ostre cięcie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej; 270 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (4), s. 119-120
Data publikacji online: 31 grudnia 2019

Recenzja: W. Jurkowski – Integracja zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w strefach podmiejskich Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2019; 172 ss.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 73-74
Data publikacji online: 31 grudnia 2020

Recenzja: K. Kowalczyk – Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2019; 182 ss.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (1), s. 99-101
Data publikacji online: 31 marca 2020

Review: O. Gitkiewicz – Nie zdążę (eng. I won’t make it), Dowody na Istnienie Publishing House, Warsaw; 240 pp.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (3), s. 91-92
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

Recenzja: K. Martens – Transport Justice: Designing Fair Transportation Systems, Routledge, New York, 2017; 256 ss.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (5), s. 75-77
Data publikacji online: 31 grudnia 2020

Review: C. M. Hall, D.–T. Le-Klähn, Y. Ram – Tourism, Public Transport and Sustainable Mobility, Channel View Publications, Bristol, 2017; 240 pp.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (4), s. 61-62
Data publikacji online: 30 września 2020

Recenzja: M. Borowska-Stefańska, Sz. Wiśniewski – Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2019; 187 ss.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (1), s. 102-103
Data publikacji online: 31 marca 2020

Review: A. Mężyk, St. Zamkowska – Problemy transportowe miast: stan i kierunki rozwiązań (eng. Problems of urban transport: the state and ways of solutions), PWN, Warsaw, 2019; 254 pp.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (3), s. 93-94
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

Recenzja: M. Kruszyna – Koleje miejskie i regionalne w Polsce, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2018; 119 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 82-83
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Review: D. Banister – Inequality in transport, Alexandrine Press, Marcham, 2018; 270pp

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (3), s. 73-74
Data publikacji online: 30 września 2019