Artykuły

Sortuj według

Czy Le cuisinier françois zmienił polską kuchnię w czasach nowożytnych? Przyczynek do zagadnienia transferu kulinarnych wzorców

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 429–448
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.020.5217

Louis XIV in the Opinions of the Polish Nobility – from Fascination to Fear of Absolutum dominium

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 69–87
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4927

Między życiem publicznym a egzystencją prywatną. Codzienne dylematy oficerów Wielkiej Armii na podstawie nieznanych listów Jacques’a-Martina-Madelaine’a Ferrière’a z 1812 i 1813 roku

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (1), s. 113-124
Data publikacji online: 1 marca 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.008.1047

Recenzje

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Czy rewolucja może być legalna? 3 maja 1791 w oczach  współczesnych, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2012, 226 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 313–315
Data publikacji online: 28 marca 2014