Artykuły

Sortuj według

Transport publiczny a dostępność na obszarach wiejskich Szwajcarii

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (4), s. 49-61
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.022.6320

Evolution of second-generation electromobility in public transport in Polish cities

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2023, 26 (1), s. 22-39
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/2543859XPKG.23.002.17399

Dostępność gmin transportem autobusowym

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (1), s. 54-64
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.005.9185