Artykuły

Sortuj według

Andree apothecario pro confectionibus et electuariis – cukiernictwo w Polsce w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły między Wschodem a Zachodem Europy  

Numer 143 (3), s. 381–405
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.018.5215

Llibre de totes maneres de confits. Księga o różnych sposobach przyrządzania słodyczy – starokataloński zbiór przepisów kulinarnych z XIV wieku

Numer 137, s. 175-206
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Piśmiennictwo kulinarne Korony Aragonii pod koniec wieków średnich – analiza źródeł oraz zakres i problematyka dotychczasowych badań

Numer 140 (2), s. 145-159
Data publikacji online: 15 września 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.010.1104

Confiseries et diplomatie dans les colonies de la République de Gênes sur la mer Noire à la fin du Moyen Âge

Numer 145 (3), s. 505–515
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.025.8487

Studia

Edycje tekstów źródłowych

De artificio zuchari – rozdział o sztuce cukierniczej w Lumen apothecariorum Quirica de Augustisa z 1492 roku

Numer 149 (2), s. 369-389
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.019.15679