Artykuły

Sortuj według

„Oko w oko z światem”. O wierszach Kazimierza Wierzyńskiego pisanych „w wojsku austriackim i w niewoli rosyjskiej”

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 3, s. 242–259
Data publikacji online: 20 marca 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.015.6334

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

„Dziennik” i dziennik Jana Lechonia

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 532–544
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.047.10589