Artykuły

Sortuj według

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

O przymusie i potrzebie powtórzenia w Zapisanym i Spojrzeniu Julii Hartwig

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 237–255
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.012.8869

Rozprawy i szkice

Dialektyka samotności, czyli „nie o śmierć tutaj chodzi, lecz o biały kordonek”

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021: Poezja: strategie lektury w XXI wieku, s. 59-82
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.030.15293

Inne