Artykuły

Sortuj według

Wokół wyprawy Jeremiego Wiśniowieckiego w stepy tatarskie z 1647 roku

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 303-310
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.009.5058

Działalność polityczna Adama Kazanowskiego (1599–1649)

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (2), s. 161-179
DOI 10.4467/20844069PH.13.011.1105

Ucieczki ludności cywilnej z południowo-wschodnich województw Rzeczypospolitej w pierwszym etapie powstania Chmielnickiego

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 283–299
DOI 10.4467/20844069PH.21.022.13859

Kronika naukowa