Artykuły

Sortuj według

Pragmatyka komunikacji werbalnej w przestrzeni wspinaczkowej. Wybrane przykłady z zakresu tyflopedagogiki przeżyć

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, numer 3, s. 133–145
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.16.009.6532

Przestrzenie natury jako obszar promocji zdrowia – wybrane perspektywy poznawcze i przegląd badań

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 313–329
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.020.10075