Artykuły

Sortuj według

Sny (u) Szymborskiej

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 27–40
Data publikacji online: 6 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.018.6402

Pracownia Różewicza

Uobecnianie (się) autora w przedtekstach i tekście wiersza czego byłoby żal

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 42-63
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.006.15387