Artykuły

Sortuj według

Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych optycznych i radarowych do identyfikacji typów użytków rolnych

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 135–155
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.006.6274