Artykuły

Sortuj według

Integracja systemu zarządzania ryzykiem powodziowym i ochroną wód na przykładzie doliny Warty między Koninem a Obornikami

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 107–133
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.005.6273

Uwarunkowania termiczne tworzenia się i utrzymywania pokrywy lodowej na Noteci

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 25– 47
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.002.8477