Artykuły

Sortuj według

Konflikty różnych form prawnej ochrony parków zabytkowych

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2015, Volume 1, s. 25-43
Data publikacji online: 5 maja 2015

Integracja systemu zarządzania ryzykiem powodziowym i ochroną wód na przykładzie doliny Warty między Koninem a Obornikami

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 107–133
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.005.6273