Elżbieta Krąż

Artykuły

Sortuj według

Wpływ warunków naturalnych na występowanie wypadków w Polskich Tatrach

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 99-110
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.008.0357