Artykuły

Sortuj według

Wypływy wód podziemnych w dnach mis jeziornych na przykładzie Jeziora Raduńskiego Górnego (Pojezierze Kaszubskie)

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 55–79
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.003.6271

Wykorzystanie znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji ndvi do oceny tempa zarastania zbiorników przybrzeżnych na przykładzie Jeziora Gardno

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 33– 49
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.008.10624

Oddziaływanie stawów hodowlanych na jakość wody rzeki Wąskiej

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 51 – 68
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.009.10625