Artykuły

Sortuj według

Miesięczne anomalie termiczne na Alasce (1951–2015)

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 33–54
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.002.6270

Ekstrema ciepła w zmieniającym się klimacie Europy: definicje, przyczyny, tendencje, skutki

Prace Geograficzne, 2023, Zeszyt 170, s. 47-82
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.004.17492