Artykuły

Sortuj według

O umundurowaniu urzędników administracji ogólnej w Polsce międzywojennej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 4, s. 525–545
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.027.6327

Unifikacja, modernizacja, opresja. Przemiany aparatu administracyjnego II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 719-731
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.039.12493

Omówienia, recenzje, rozbiory

Nieprofesjonalna profesjonalizacja (Piotr Górski, Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918–1939. Uwarunkowania społeczne i kulturowe)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 141-152
Data publikacji online: 15 czerwca 2012

Sprawozdania