Artykuły

Sortuj według

Tożsamość Ormian w Galicji

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 335–355
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.018.6261

Na przełomie epok. Historia Zakładu Historii Oświaty i Kultury w latach 1970–1997

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 471-515
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.025.16117

Biogramy

Leszek Hajdukiewicz

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 577-584
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Kamilla Mrozowska

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 585-595
Data publikacji online: 30 listopada 2022