Artykuły

Sortuj według

Rola arcybiskupa Jana z Sultanii w stosunkach dyplomatycznych pomiędzy Mongołami a Europą Zachodnią na przełomie XIV i XV w.

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 25–42
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.002.5862

Polityka wschodnia Fryderyka II Hohenstaufa ze szczególnym uwzględnieniem jego stosunku do Królestwa Cypru (w świetle kroniki Filipa z Novary)

Prace Historyczne, 2006, Numer 133, s. 7-29
Data publikacji online: 13 marca 2006

Królestwo Cypru jako obiekt zainteresowań państw śródziemnomorskich w latach 1192–1489. Próba zarysowania problemu

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 27-42
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Z francuskiej Tuluzy do songhajskiego Gao. Średniowieczna podróż do środka Czarnego Lądu (1405–1413)

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 19-28
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.002.0771

Kronika naukowa

Sprawozdania

Międzynarodowa konferencja naukowa „Życie i dzieło ojca Antonio Possevino SJ (1533–1611)"

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 235-237
Data publikacji online: 12 grudnia 2012