Artykuły

Sortuj według

Jewish Toll Collectors in the Grand Duchy of Lithuania in the Seventeenth and Eighteenth Centuries

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 25–44
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.018.7370

Żydowscy celnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII–XVIII wieku

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 229–249
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.011.6222