Maciej Szkółka

Artykuły

Sortuj według

The Last auto-da-fé in Europe? The Case of the Jewish Merchant Boroch Leibov and Captain-Lieutenant Aleksander Voznitsyn and Its Consequences

Special English Issue, s. 71–84
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.022.7726

Ostatnie auto da fé w Europie? Sprawa Żyda Borocha Lejbowa i kapitana-lejtnanta Aleksandra Woznicyna oraz jej konsekwencje

Nr 2 (38), s. 301–316
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.014.6225