Artykuły

Sortuj według

Dane zastane – ocena użyteczności do badania konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych w trzech skalach przestrzennych

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, s. 81– 100
Data publikacji online: 22 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.011.6927

Wybrane problemy regionalizacji fizycznogeograficznej Centralnych Karpat Zachodnich

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 29-43
Data publikacji online: 22 marca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.12.003.0352

Wpływ warunków naturalnych na występowanie wypadków w Polskich Tatrach

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 99-110
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.008.0357