Artykuły

Sortuj według

Hebrajski średniowieczny (?) epigraf z Chełma

Nr 2 (50), s. 215-234
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.009.17179

Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze. Część 1

ŻYDOWSKIE ŻYCIE SPOŁECZNO-KULTURALNE NA ZIEMIACH POLSKICH OD XVII WIEKU DO ROKU 1939

XVII-wieczne macewy z Chęcin – aspekty historyczne i kulturowe

Nr 1 (45), s. 1-42
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.001.12915

Recenzje