Artykuły

Sortuj według

Preventing the formation of ice on the catenary lines

Czasopismo Techniczne, 2016, Elektrotechnika Zeszyt 3-E 2016, s. 173-183
Data publikacji online: 29 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.275.6074

Modeling of contact wire’s de-iceing phenomena using artificial neural networks

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 111–118
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.149.9097