Artykuły

Sortuj według

Pedagog specjalny w świetle metafor – samoopis roli zawodowej

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 67-76
Data publikacji online: 2016

Między teorią a a praktyką pedagogiki specjalnej

Wektory zmian zachodzących w polskiej pedagogice specjalnej

Niepełnosprawność, 2018, Nr 32 (2018), s. 13-26
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.056.10456

Budowanie wiedzy

Obraz profesji pedagoga specjalnego (na podstawie definicji formułowanych przez pedagogów specjalnych)

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 85-103
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.040.8115