Artykuły

Sortuj według

Codzienne życie z niepełnosprawnością

Kobiecość z perspektywy kobiet z niepełnosprawnością intelektualną – raport z badań fokusowych

Niepełnosprawność, 2018, Nr 32 (2018), s. 293-303
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.073.10473