Artykuły

Sortuj według

Nauczyciele szkoły integracyjnej wobec kształcenia dzieci z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 133-145
Data publikacji online: 2016

Wspieranie samostanowienia osób z niepełnosprawnościami jako istotny element rehabilitacji

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 36-49
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.014.9852

Sytuacja rodzinna osób z niepełnosprawnością a Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 50-64
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.015.9853

Pedagogika osób niepełnosprawnych w okresie późnej dorosłości

Problemy i wyzwania związane z procesami starzenia się - w poszukiwaniu optymalnych sposobów wspierania osób niepełnosprawnych (w tym niesamodzielnych)

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 145-158
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.023.11853