Artykuły

Sortuj według

Sztuka zaangażowana: społeczno-kulturowe aspekty dorosłości osób z niepełnosprawnością w kontekście projektu „Więcej niż teatr” Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 96-113
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.006.6832

Edukacja i niepełnosprawność - wyrównywanie szans czy reprodukcja społecznych nierówności

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 52-70
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.004.10479

Między teorią a a praktyką pedagogiki specjalnej

Inny, inność/obcość w perspektywie doświadczeń edukacyjnych – fenomenograficzne poszukiwanie znaczeń

Niepełnosprawność, 2018, Nr 32 (2018), s. 180-207
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.067.10467

Osoba z niepełnosprawnością w twórczym działaniu

Oswajanie rzeczywistości: realizm i magia w twórczości literackiej Aliny Domnicz

Niepełnosprawność, 2018, Nr 32 (2018), s. 247-266
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.070.10470

Osoba z niepełnosprawnością w twórczym działaniu

Teatr jako miejsce pracy dorosłych osób z zespołem Downa. Emancypacyjny potencjał projektu aktywizacji zawodowej „Przystanek Szekspir"

Niepełnosprawność, 2017, Nr 25 (2017), s. 176-191
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.011.8087

Budowanie wiedzy

Dialektyka troskliwości i pedagogiczne praktyki wspierania rozwoju a filozoficzne koncepcje „myśli słabej" (uwagi na marginesie hermeneutyki H.-G. Gadamera i G. Yattimo)

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 38-46
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.036.8111