Artykuły

Sortuj według

Działania Jana III Sobieskiego w celu wzrostu znaczenia Rzeczypospolitej w Europie w latach 1674–1683

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 27-42
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.003.7249

Miejsca odbywania sejmików koronnych na wygnaniu w latach 1648–1696  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 441–457
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.025.6940

Compensation claims of the Ukrainian exiles, 1686-1690. Origins of the Warsaw commission of 1691

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 319-325
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.011.5060

Konferencja „Edycje źródłowe akt sejmikowych. Problemy i perspektywy edytorskie” (Warszawa, 15 października 2015 r.)

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s.  225–228
Data publikacji online: 28 marca 2016

Funkcja marszałka sejmikowego w II połowie XVII w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. 51-66
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.007.0908

Metody działań Jana III Sobieskiego w polityce wewnętrznej do roku 1679

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 363–379
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.018.9914

Studia

Szlachta województwa kijowskiego wobec problemów sądownictwa w drugiej połowie XVII wieku

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 17–31
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.002.13679

Badania nad konfederacją gołąbską we współczesnej historiografii

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 473-489
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.026.12480

Księgi województwa kijowskiego w czasie wygnania

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 227-244
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.012.15673

Kronika naukowa

Inne

O znaczeniu propagandy w Rzeczypospolitej. Uwagi o pracy Anny Czarnieckiej

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 223-231
Data publikacji online: 12 grudnia 2012