Artykuły

Sortuj według

Kulturowe aspekty recepcji serbskiego dramatu w polskim teatrze współczesnym

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 12, Issue 1, s. 1–13
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843933ST.17.001.6277

Instytucjonalne przeobrażenia praktyk muzealnych – przypadek Muzeum (Historii) Jugosławii w Belgradzie

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 135-152
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.010.12197