Artykuły

Sortuj według

Kupiec, pielgrzym, pustelnik – Godryk z Finchale i jego niezwykła droga do świętości

Numer 142 (1), s. 45–60
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.004.3500

Jerozolima – święte miasto w średniowiecznych przewodnikach dla pielgrzymów

Numer 28 (4), s. 91–114
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20833105PC.17.007.16228

Artykuły recenzyjne

Kilka uwag na temat książki o. Dariusza Wiśniewskiego Europa i islam w średniowieczu. Konfrontacja i współżycie

Numer 145 (1), s. 181–195
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.010.7572

Kolejna książka o. Dariusza Wiśniewskiego, czyli kilka uwag na temat publikacji Franciszkanie i islam w XIII wieku, Poznań 2020, ss. 243

Numer 149 (4), s. 767-785
Data publikacji online: 6 lipca 2023
DOI 10.4467/20844069PH.22.033.17860

Nowości wydawnicze

Denys Pringle, Pilgrimage to Jerusalem and the Holy Land, 1187–1291

Numer 142 (1), s. 171-173
Data publikacji online: 5 czerwca 2015

Inne