Artykuły

Sortuj według

Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Rekomendacje dla kształcenia w „nowej” specjalizacji

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, numer 4, s. 161–176
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.16.010.6533

Istota i znaczenie pomocy wzajemnej osób doświadczonych z perspektywy pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 1, s. 21-33
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.002.8636

Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Opieka i terapia

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 2, s. 133–148
Data publikacji online: 11 czerwca 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.009.8990

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Trauma, przed którą nie ma ucieczki. Cierpienie. Uzależnienie. Niesprawiedliwość… Nadzieja

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 349–360
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.022.10077