Artykuły

Sortuj według

Świadomość chłopów w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. Zarys problemu

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 401–411
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.022.6265

Życie społeczne chłopów w zachodniej Małopolsce w epoce reform agrarnych na przełomie XVIII i XIX w.

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 101–118
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.006.5866

Kronika naukowa

Konferencja naukowa „Powstanie styczniowe –  odniesienia, interpretacje, pamięć” 

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 173–177
Data publikacji online: 15 września 2014

III Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa „Wielka historia puka do naszych drzwi”. Wieś podkrakowska wobec polskich powstań narodowych XVIII-XIX wieku

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 183–185
Data publikacji online: 15 września 2014

Omówienia, recenzje, rozbiory

Paweł Brudek, Rosja w propagandzie niemieckiej podczas I wojny światowej w świetle „Deutsche Warschauer Zeitung”

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 249-252
Data publikacji online: 12 grudnia 2012