Agnieszka Nowak

Artykuły

Sortuj według

Zmiany granicy rolno-leśnej w Pasmach Magurskich Beskidu Niskiego od lat 1978-1980 do lat 2003-2004

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 111-126
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.009.0358