Artykuły

Sortuj według

Wielowymiarowość zaangażowania uczniów w aktywności szkolne

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 29-45
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.002.6416

Artykuły empiryczne

Mediacyjna rola zachowań zdrowotnych w relacji między cechami osobowości i dobrostanem psychicznym

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 45-59
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.026.15482

Edukacja dzieci i młodzieży

Zastosowanie skali ESSBS w badaniach uczniów ze szkół podstawowych

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 63-80
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.046.12289