Informacje o autorze:

Filia Psychologii w Katowicach, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (University of Social Science and Humanities, Psychology, Department in Katowice)

Artykuły

Sortuj według

Skala Poczucia Samotności (SBS-C) do badania dzieci – doniesienia wstępne

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 93-111
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.006.6420

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Dziecko w  żałobie – przegląd wybranych podejść teoretycznych

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 9-23
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.001.8596

Artykuły empiryczne

Poczucie samotności jako moderator przebiegu kryzysów sytuacyjnych, rozwojowych i egzystencjalnych

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 3, s. 89–99
DOI 10.4467/20843879PR.20.021.13158