Artykuły

Sortuj według

Rusini, Ruś i Ukraina w Księgach hetmańskich Stanisława Sarnickiego

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 261-268
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.004.5053

Refleksje nad merytoryczną zawartością podręczników szkolnych do historii nowożytnej

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (2), s. 329–337
Data publikacji online: 6 lipca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.019.3515

Listy polskie króla Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła „Rudego” z lat 1548–1556

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 141-153
Data publikacji online: 2009

Posłowie koronni na sejmie unii lubelskiej (unie polsko-litewskie w dyskusji sejmowej)

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 367–383
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.017.2745

Projekt szkolenia wojskowego szlachty autorstwa Bartłomieja Nowodworskiego

Prace Historyczne, Numer 138, s. 193-197
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844069PH.11.012.0158