CV:

Dr hab. Jiří Prokop – academic teacher, a specialist in education theory, sociology of education, and comparative pedagogy. He is a lecturer at the Faculty of Pedagogy at Charles University in Prague. He also works as an associate professor at the Institute of Education Sciences of the Pedagogical University in Cracow. Address: ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków; e-mail: jiri.prokop@up.krakow.pl.

Artykuły

Sortuj według

Umiejętność zarządzania finansami w kształceniu podstawowym. Związki międzynarodowe 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 167-188
Data publikacji online: 2017

Возможности на рынке труда для молодых людей, покидающих детские дома в международном контексте

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 319-336
Data publikacji online: 2017

Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski (red.), Wyzwania szkolnej codzienności Kraków 2015, Wydawnictwo WAM, ISBN 978-83-277-1095-6, ss. 260

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 455-458
Data publikacji online: 2017

Romowie na rynku pracy

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 131-149
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.009.6747

Wokół pracy socjalnej i pomocy społecznej

Dilemata sociálních pracovníků s ohledem na práci s romským etnikiem

Homo et Societas, Nr 5/2020, s. 49-69
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25436104HS.20.004.13237

RESEARCH

Prevention of Burnout in Educational Professionals

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 193-199
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.013.10240

Knowledge of Vocational Education and Practical Training Teachers on Providing Pre-medical First Aid in the Czech Republic

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 205-218
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.016.13007

WOKÓŁ SPOŁECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Two Stops with Přemysl Pitter (1895–1976)

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 365-385
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.020.13950