Artykuły

Sortuj według

Religion and Spirituality in the Travel and Tourism Sector: A Study of Lonely Planet’s Indonesia and Thailand Guidebooks

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 4, s. 335-344
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20844077SR.17.021.8462

Pejzaże kultury

Religijno-etniczny pluralizm Indonezji. Przykład Lomboku

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 4 (30), s. 420–434
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.16.033.6494