Edycje

Sortuj według

Edycja pierwszej mowy Erazma Ciołka (1474−1522) wygłoszonej w Rzymie wobec papieża Aleksandra VI

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 1 (38), s. 67–104
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.16.003.6738