CV:

Mgr Anna Mucha, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej.

Komunikaty

Sortuj według

Instytucja audytowa w Polsce – istota i zasady funkcjonowania

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 269-283
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.017.11482