CV:

Ph.D., Associate Professor, Institute of Social Affairs, Pedagogical University of Cracow, Poland

Artykuły

Sortuj według

Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych. Wybrane rekomendacje dla polityki społecznej 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 177-195
Data publikacji online: 23 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.011.7986

Feedback w pracy socjalnej

Labor et Educatio, 1 (2013), s. 139-151
Data publikacji online: 2017

Ekonomia społeczna w kontekście wyzwań rynku pracy

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 65-77
Data publikacji online: 2017

Wprowadzenie 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 7-10
Data publikacji online: 2017

Rozwój zawodowy i zawodowa satysfakcja w perspektywie osób starszych 

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 201-217
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.012.6750

Introduction

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 7-9
Data publikacji online: 28 marca 2019

Introduction

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 7-9
Data publikacji online: 31 grudnia 2019

RESEARCH

The Values of Employment from the Perspective of the Elderly

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 201-212
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.014.10241

An Elderly Person in the Process of Patriotic Raising of Young Generations of Poles Living Abroad

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 215-227
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.012.11529