Artykuły

Sortuj według

Anomalnie wysokie miesięczne opady atmosferyczne w Polskich Karpatach i na ich przedpolu (1881–2010)

Prace Geograficzne, Zeszyt 138, s. 7-28
Data publikacji online: 10 grudnia 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.015.2697

Zmienność czasowa najwyższych miesięcznych sum opadów atmosferycznych w Polskich Karpatach Zachodnich (1951-2005)

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 127-138
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.010.0359